Arboretum Opeka u Marčanu – flora i fauna

Program „Arboretum Opeka u Marčanu – flora i fauna“ uključuje aktivnosti vezane uz predstavljanje prirodne i kulturne baštine Arboretuma Opeka i dvorca Opeka u Marčanu

Ministry of Culture of the Republic of Croatia, Conservation Department in Varaždin

Arboretum Opeka, odnosno park - perivoj uz dvorac, primjer je parkovne arhitekture visoke estetske i dendrološke vrijednosti. On nosi obilježja pejzažnog i romantičarskog perivoja koj je počeo oblikovati sredinom 19. st. tada novi vlasnik dvorca grof Marko Bombelles donoseći brojne biljne vrste iz različitih krajeva svijeta. Iako nije prvotno zamišljen kao arboretum već perivoj vezan uz dvorac, on je to postao zbog svoje bogate dendrološke zbirke. Ostao je do današnjih dana očuvan. U njemu su još ponegdje očuvane originalne kamene klupe – vrijedni skulpturni ukras parka. Arboretum oblikovno obuhvaća ravničarski dio na kojem se nalazi dvorac te parkovno oblikovani perivoj, kao i brežuljkasti dio s šumskom vegetacijom poznat kao park-šuma i jezero. Smišljeno i prostudirano hortikulturno oblikovanje pokazuje rafinirani odnos arhitekture i nedjeljivog okolnog prostora. Svi krajobrazni elementi kao što su izmjena šumskog dijela i otvorenih površina, soliterna stabla zadivljujućih oblika, raznolike dendrološke vrste i malo jezero s otokom doprinose ljepoti krajobrazne kompozicije s brojnim vizurama i vedutama tipičnim za perivoj pejzažnog stila. Upravo je smišljenom primjenom raznih biljnih vrsta stvoren jedinstven oblikovni izričaj po kojem je perivoj bio poznat diljem Europe. Odlukom Zemaljskog zavoda za zaštitu prirodnih vrijednosti iz 1947. godine on je proglašen zaštićenom prirodnom rijetkošću. Proglašava se spomenikom vrtne arhitekture-arboretumom 1961. godine. Dodjelom Arboretuma na korištenje Vrtlarskoj školi ona skrbi o njemu u skladu sa svojim mogućnostima, koje su uvijek bila skromne. Godine 2003. godine Republika Hrvatska postaje vlasnikom arboretuma i dvorca.

Dvorac Opeka, smješten unutar Arboretuma, nalazi se 18 km zapadno od Varaždina u mjestu Marčan. U svom izvornom obliku bio je podignut kao barokni trokrilni dvorac, da bi kasnije doživio brojne preinake, osobito u doba historicizma u drugoj pol. 19. st. Dvorac je prvotno građen u 17. stoljeću, a kao prvi vlasnici spominju se grofovi Keglević, prema natpisu na ulazu u dvorac. U 18. st. dvorac pripada vlastelinskoj obitelji Drašković, a kasnije od sredine 19. st. do kraja II. svjetskog rata obitelji Bombelles, zaslužnoj kako za definitivno oblikovanje dvorca tako i samog perivoja-Arboretuma. Barokni dvorac je izgrađen u obliku slova U, a u vrijeme historicizma osnovnom korpusu prigrađeno je malo krilo u sjeverozapadnom dijelu dvorca, podignute su terase i kula na glavnom, jugoistočnom pročelju, a pročelja unutarnjeg dvorišta dobila su arkadne hodnike. Na jugoistočnom pročelju okrenutom parku nalazi se centralni rizalit s triforom na 1. katu i plemićkim obiteljskim grbom ispod, koji obostrano flankiraju terase nad arkadama. Od originalne kamene arhitektonske plastike dosta je toga očuvano, primjerice kameni okviri prozora, portali, kamene konzole s potkrovnim vijencima, stubišta, grbovi obitelji Drašković i Bombelles. Vrlo su zanimljivi i stari kameni rimski spomenici ugrađeni kao spolije u strukturu ziđa.

U arboretumu Opeka organizirat će se terenska radionica na temu biološke raznolikosti faune i flore. Na radionici će sudjelovati djeca iz vrtića, osnovne škole te mladi iz srednje škole, kako bi postali svjesni važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine koja nas okružuje. Cilj je podizanje svijesti svih pripadnika lokalne zajednice o važnosti prirodne i kulturne baštine u kojoj žive.

Program se odvija uz pokroviteljstvo Općine Vinica.

About the venue

42 207 Marčan
  • Jardin remarquable
  • ,
  • Monument historique
  • ,
  • Botanical garden or arboretum
Marčan Ministry of Culture of the Republic of Croatia, Conservation Department in Varaždin