Život skulptura u industrijskom krajoliku ‒ obilasci i radionice u Parku skulptura Željezare Sisak

Događaj u Parku skulptura Željezare Sisak uključuje obilaske i radionice vezane uz predstavljanje prirodne i kulturne baštine u industrijskom krajoliku grada Siska u Hrvatskoj.

  • Workshop / Demonstration / Technical show
  • Free entrance
  • Europe of gardens
Sagita Mirjam Sunara, The Conservation-Restoration Department of the Arts Academy in Split

Park skulptura Željezare Sisak nalazi se u gradu Sisku u Hrvatskoj. Parkovne površine planski su projektirane pri izgradnji naselja uz nekadašnju tvornicu Željezara Sisak i čini dio industrijskog krajolika. Park je, uz ekološku funkciju zaštite od industrijskog onečišćenja samog naselja, trebao radniku stvoriti i ugodan prostor za življenje. U parku je postavljeno 38 metalnih skulptura nastalih u okviru Kolonije likovnih umjetnika „Željezara Sisak“ u vremenu od 1971. do 1990. godine. Skupina skulptura razmještena po parku Željezare Sisak zaštićeno su kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Autori skulptura akademski su kipari s prostora Hrvatske, ali i bivše Jugoslavije. Skulpture su planski postavljene na zelene površine između pogona danas ugasle Željezare Sisak i na javne površine u stambenom naselju koje je Željezara izgradila za svoje radnike. Zbirka je jedinstvena zbog konteksta u kojemu su skulpture nastale i zbog njihove interakcije s okruženjem. Osnovni je materijal od kojeg su izrađene sve skulpture metal, često u kombinaciji s industrijski proizvedenim metalnim predmetima (cijevi, metalne ploče, dijelovi strojeva) nastalima u autentičnom okrilju Željezare Sisak. Specifičnost je pojedinih skulptura u pogledu tehničke izvedbe ta da su nastajale u suradnji s radnicima Željezare Sisak pa su time odraz važnog društveno-povijesnog konteksta Kolonije. Park skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika „Željezara Sisak“ predstavlja vrijedan primjer cjelovite industrijske baštine koji obuhvaća urbanističku cjelinu tvorničkog kompleksa, stambenog naselja i parkova. Predstavlja značajan primjer interakcije umjetničkog djela, industrijskog krajolika i javnog prostora tvoreći jedinstven park skulptura u Hrvatskoj. Park skulptura ima umjetničku, povijesnu i urbanističku vrijednost.

Događanje „Obilasci i radionice u Parku skulptura Željezare Sisak“ uključuje aktivnosti vezane uz predstavljanje prirodne i kulturne baštine parkovnih površina u industrijskom krajoliku grada Siska. U Parku će za djecu predškolskog i školskog uzrasta te zainteresiranu širu javnost biti organizirano vodstvo Gradskog muzeja Sisak s ciljem upoznavanja sa skulpturama u parku. Šetnjom kroz Park prezentirat će se program obnove pojedinih skulptura, organizirati likovne radionice. Obilazak će uključiti i posjet Vrtu osjetila u sklopu Dječjeg vrtića Sisak Novi koji se nalazi u sklopu Parka. Ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije organizirat će u Parku predavanja, terenske radionice za osnovnoškolce i druge skupine posjetitelja na temu biološke raznolikosti faune i flore u urbanim sredinama, važnosti očuvanja prirodne komponente i krajobraza, postupanja u susretu s divljim životinjama te predstavljanja očuvanog kompleksa nizinske šume hrasta lužnjaka u kojoj je Park skulptura smješten. Program se odvija uz pokroviteljstvo Grada Siska.

Cilj je podizanje svijesti građana o prostoru oko sebe, o povezanosti ljudi i prirode te o ljepoti samih parkova.

http://www.eu.godina.kulturne-bastine.min-kulture.hr/events/rendez-vous-in-the-gardens-rendez-vous-aux-jardins-1-3-june-2018/75

About the venue

Ulica Marijana Cvetkovića, Sisak
  • Patrimoine XXe
  • ,
  • First participation
  • ,
  • Garden of the 20th century

Park skulptura Željezare Sisak nalazi se u gradu Sisku u Hrvatskoj. Parkovne površine planski su projektirane pri izgradnji naselja uz nekadašnju tvornicu Željezara Sisak i čini dio industrijskog krajolika. Park je, uz ekološku funkciju zaštite od industrijskog onečišćenja samog naselja, trebao radniku stvoriti i ugodan prostor za življenje. U parku je postavljeno 38 metalnih skulptura nastalih u okviru Kolonije likovnih umjetnika „Željezara Sisak“ u vremenu od 1971. do 1990. godine. Skupina skulptura razmještena po parku Željezare Sisak zaštićeno su kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Autori skulptura akademski su kipari s prostora Hrvatske, ali i bivše Jugoslavije. Skulpture su planski postavljene na zelene površine između pogona danas ugasle Željezare Sisak i na javne površine u stambenom naselju koje je Željezara izgradila za svoje radnike. Zbirka je jedinstvena zbog konteksta u kojemu su skulpture nastale i zbog njihove interakcije s okruženjem. Osnovni je materijal od kojeg su izrađene sve skulpture metal, često u kombinaciji s industrijski proizvedenim metalnim predmetima (cijevi, metalne ploče, dijelovi strojeva) nastalima u autentičnom okrilju Željezare Sisak. Specifičnost je pojedinih skulptura u pogledu tehničke izvedbe ta da su nastajale u suradnji s radnicima Željezare Sisak pa su time odraz važnog društveno-povijesnog konteksta Kolonije. Park skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika „Željezara Sisak“ predstavlja vrijedan primjer cjelovite industrijske baštine koji obuhvaća urbanističku cjelinu tvorničkog kompleksa, stambenog naselja i parkova. Predstavlja značajan primjer interakcije umjetničkog djela, industrijskog krajolika i javnog prostora tvoreći jedinstven park skulptura u Hrvatskoj. Park skulptura ima umjetničku, povijesnu i urbanističku vrijednost.

Access: Dostupno

Sisak Sagita Mirjam Sunara, The Conservation-Restoration Department of the Arts Academy in Split