Freier Besuch des Botanischen Gartens von Coudray-Macouard

Permanenter Zugang zu den Gärten.

Permanenter Zugang zu den Gärten. PMR-Zugang komplett.

Ortsbeschreibung

1 rue de Pazillé
  • Villes et Pays d'art et d'histoire
  • ,
  • Espace naturel, parc, jardin